Neck and Shoulder Massager - Mát Xa Choàng Cổ & Vai

Neck and Shoulder Massager - Mát Xa Choàng Cổ & Vai

$146.88 Regular Price
$69.95Sale Price

 

 • Thông Tin Sản Phẩm

  Xuất xứ: Hoa Kỳ

  Trọng lượng: 5 lbs

  Kích thước: 16 x 4.5 x 7 inches      

  Công suất: 100W

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Được bọc bằng da, có chất liệu thông thoáng, chống thấm mồ hôi
  • Có nút vặn ở phía sau máy để điều chỉnh độ rộng cho phù hợp với kích thước vai, hoặc các vị trí khác trên cơ thể
  • Có 2 tay nắm kéo ở phía dưới cùng với nút cài, để cố định vị trí của máy cũng như tăng cường lực tác động của máy đến nơi cần massage
  • Các nút bấm điều khiển nằm ngay trên phía tay phải của máy massage
  • Có đèn LED hiển thị kế bên các nút điều khiển
  • Động cơ chất lượng cao hoạt động mạnh mẽ
  • Có 2 động cơ 2 bên sử dụng kỹ thuật Đấm (Tapping) để massage, thư giãn các vùng cơ bị căng cứng

  CÁCH SỬ DỤNG

  • Nhấn nút POWER để khởi động máy
  • Nhấn nút MODE để điều chỉnh chế độ massage theo ý muốn
  • Có 3 chế độ massage
  1. Chế độ 1 (bấm Mode 1 lần): sau khi khởi động máy, máy sẽ tự động kích hoạt chế độ 1. Đây là chế độ có cường độ massage thấp nhất, thay phiên đấm mỗi bên với tốc độ chậm
  2. Chế độ 2 (bấm Mode 2 lần): đấm 2 bên cùng 1 lúc với tốc độ chậm
  3. Chế độ 3(bấm Mode 3 lần): thay phiên đấm mỗi bên với tốc độ nhanh, thỉnh thoảng đan xen đấm liên tục 2 bên với cường độ mạnh
  • Tất cả chế độ massage đều được cài đặt tự động để hoạt động trong vòng 10 phút, sau đó nhấn nút POWER để sử dụng tiếp
  • Có thể điều chỉnh cường độ, nhấn nút + (Tăng) để nâng mức độ lên hoặc - (Giảm) để hạ mức độ xuống. Có 4 mức độ để điều chỉnh lên xuống. Lưu ý: mức độ cao nhất rất mạnh.
  • Nhấn nút POWER, máy sẽ ngừng các hoạt động massage, đồng thời tắt máy
 • Description

  Origin: United States

  Weight: 5 lbs

  Dimensions: 16 x 4.5 x 7 inches

  Capacity: 100W

  PRODUCT INFORMATION

  • Wrapped in leather, with breathable material, sweat-proof
  • There is a twist on the back of the device to adjust the width to match the shoulder size, or other positions on the body
  • There are 2 pull handles at the bottom with the button, to fix the position of the machine as well as enhance the impact of the machine to where to massage
  • Control buttons are located right on the right-hand side of the massage machine
  • There is an LED display next to the control buttons
  • High-quality engines work vigorously
  • There are 2 2-side engines using Tapping technique to massage and relax hardened muscle areas

  HOW TO USE

  • Press the POWER button to start the machine
  • Press the MODE button to adjust the massage mode as you like
  • There are 3 massage modes
  1. Mode 1 (press Mode 1 time): after starting the machine, the machine will automatically activate mode 1. This is the mode with the lowest massage intensity, alternating each side punch with slow speed
  2. Mode 2 (press Mode twice): punch 2 sides at the same time with slow speed
  3. Mode 3 (press Mode 3 times): change each punching session with fast speed, occasionally interlacing punches continuously with 2 intense sides
  • All massage modes are automatically set to operate within 10 minutes, then press the POWER button to continue using
  • Can adjust the intensity, press the + (Increase) button to raise the level up or - (Decrease) to lower the level. There are 4 levels to adjust up and down. Note: the highest level is very strong.
  • Press the POWER button, the machine will stop the massage operation, and turn off the machine