LOHAS Various functions Detergent-Xà Bông Đa Năng. 40 bags/ $20

LOHAS Various functions Detergent-Xà Bông Đa Năng. 40 bags/ $20

$40.00 Regular Price
$20.00Sale Price

 

Use for laundry, shoes washing, all kind of blanket, etc..

Sử dụng để giặt áo quần, giày, các loại màn, mền. 

 

$20 for 40 bags of amazing detergents. 

Mua 40 bịch xà bông với giá 20 đồng.

    • YouTube
    • Facebook
    • Instagram