Cartilago Shark 800mg 90 Capsules- SỤN CÁ MÂP

Cartilago Shark 800mg 90 Capsules- SỤN CÁ MÂP

$65.00 Regular Price
$45.00Sale Price

Description

  • Supports Bone & Joint Health.
  • Imported from USA.

Evimeria's Shark Cartilage - Cartilago de Tiburon is a rich
combination of ingredients that include chicken collagen, MSM,
acerola cherry hyaluronic acid formulated to help enhance the
results of the formula that reduce inflammation of the connective
tissue, arthrits, rheumatism and injuries caused by sports or
accidents. Shark Cartilage is a dietary supplement made from pure
freeze dried and powdered cartilage of shark. Shark Cartilage is
a natural source of Chondroitin Sulfate. Ingredients: Shark
Cartilage 400 mg, Glucosamine Sulfate Potassium Chloride, Acerola
Cherry, Choindroitin Sulfate Sodium, Methyl-Sulfonyl-Methane
(MSM), Collagen (Chicken) & Hyaluronic Acid Suggested Use: Take 1
capsule after meal 3 times daily Safety Information: Do not take
more than is indicated. Keep away from small children and
animals. Avoid leaving in extreme temperatures (too hot/ too
cold). Store at room temperature 70 F

 

Sự miêu tả

Hỗ trợ sức khỏe xương và khớp.

Nhập khẩu từ Mỹ. Sụn ​​cá mập của Evimeria - Cartilago de Tiburon giàu sự kết hợp của các thành phần bao gồm collagen gà, MSM, Axit hyaluronic acerola cherry được bào chế để giúp tăng cường kết quả của công thức làm giảm viêm liên kết mô, khớp, bệnh thấp khớp và chấn thương do chơi thể thao hoặc tai nạn. Shark Cartilage là thực phẩm chức năng được làm từ nguyên chất sụn vi cá mập đông khô và bột. Sụn ​​cá mập là một nguồn tự nhiên của Chondroitin Sulfate.

 

Thành phần: Cá mập Sụn ​​400 mg, Glucosamine Sulfate Kali Clorua, Sơ ri Cherry, Choindroitin Sulfate Natri, Methyl-Sulfonyl-Methane (MSM), Collagen (Thịt gà) & Axit Hyaluronic được Đề xuất Sử dụng: Uống 1 viên viên nang sau bữa ăn 3 lần mỗi ngày Thông tin an toàn: Không dùng nhiều hơn được chỉ định. Tránh xa trẻ nhỏ và động vật. Tránh để ở nhiệt độ quá cao (quá nóng / quá lạnh). Bảo quản ở nhiệt độ phòng 70 F

 

    • YouTube
    • Facebook
    • Instagram